Něco z historie

Victor Hugo

4. února 2013 v 15:32 | marťanky


Básně Viktora Huga
Victor Hugo je známý především svými romány Les Miserábles (Bídnici) a Chrám Matky Boží v Paříži.
Byl to ale i zdatný poeta, jeho básně, ale moc oceňované nebyly.. Mně se ale líbí jeho styl veršování a dobré děje, tak jsem se rozhodla vám jich pár předložit..
Tato báseň je o turnaji, který se konal v Paříži nějak v 17. století a byl při něm zabit králův sluha St.Aubin.

TURNAJ KRÁLE JANA
Sedlej ryzku, paže mé, ať prach v trysku zvedneme!
O zbroj přeska jílce třeská, bít se dneska budeme!
Jen mě vpřed nes, oři, z bran! Turnaj je dnes pořádán,
Vzhůru směle! Šlechtě celé, má stát v čele sám král Jan!
Ať si páni preláti místo klání pupkatí,
nebo postí do sytosti: nejsou dosti srdnatí!
Kdo je šlechtic rodilý, ten chtíc nechtíc posílí,
slávu svoji pouze v boji; neobstojí, zaspí-li!

Sluha vděčí za nářez mému meči: Chytl rez!
Máš víc hříšků, bazilišku! Za tu lišku trp si dnes!
Předhoň, ryzko, ostříže! Jsme už blízko: věř mi, že
zbývá míle do bran cíle, do spanilé Paříže!
Jak proud lávy kypíce, plní davy ulice;
příval prýští ke kolbišti, kde se blyští přilbice.
Krasavice Nötre-Dame! Mnichy sice pohrdám,
mít hrob ale v katedrále, hříchům, vale, lotr, dám!

Panny v tísni, kartouzy, slavnost k písni probouzí;
sladce pějí o naději, žádná se jí nevzpouzí!
Mladý štramák, směšný zjev, v týlu slamák, jako lev
bez důvodu honí vodu u příchodu na Pont-Neuf!
Louvre! Skvoste! Sezame, kde my, hosté, v neznámé
slasti zmatků jen v den svátků u ostatků klekáme!
Bránu chrání silná stráž; Pařížani řvou až až:
-Žádnej privát! Chcem se dívat! Sláva, vivat, králi náš!-

Všimnem si též dvorních dam; žádná veteš, povídám!
Zvlášť ta z kraje rozkošná je! Do turnaje duši dám!
Staré čuně Saulx-Tavane, pro své vůně obáván,
krče chřípí, kypí vtipy: -Noste, Dupuy, paraván!-
Markýz d`Issxy s Fontraillem spílají si navzájem;
skrblík Deréme pře se pairem Sauveterrem o nájem.
Conflans s paní pod paží se už ani nesnaží
skrýt, že kyne slečně Quinnet; předčí jiné kuráží.

Perla dvora líbezná, Leonora princezna,
na terase v plné kráse usmívá se vítězná.
Příbuzná má vzdálená, dvorní dáma Irena,
hladí líce panovnice: "Jste jak svíce zlomená!
Co pláč vhání ve vaši tvář, má paní, nejdražší?"
- "Strach mě zmáhá, tuším, drahá, že smrt sahá k rubáši.."
V tom jsme zvonem na věži zváni honem k soutěži.
Nebezpečí? Darmé řeči! Krev tě, meči, osvěží!

Na nádvoří rušno je; vzhůru, oři, do boje!
Turnaj naráz moře má ráz, hřmí jak náraz příboje.
Pod kopyty sténá plán, duní štíty, třeská zbraň.
Sebevláda ze všech padá, smrt si žádá svoji daň!
Vpřed má ryzka uhání, až se blýská nad plání.
Do útoku! Vražme soku ránu z boku bez ptaní!
Sokův vraník vyzáblý věští zánik, de Cháblis,
hryzaje rty, vzývá čerty. Jeho žerty ochably!

Prská v sedle rozzloben, je však hnedle podroben.
O kus dále chroptí ale panoš krále Saint Aubin..
V krvi leží zmíraje; padl v řeži turnaje.
Flétna s rohem dá mu sbohem; po ubohém veta je.
Voskovice zaplály, řeholnice zalkaly;
mladá žena Saint- Aubina lká a sténá v povzdálí.
Páni znalí způsobů čest mu vzdali u hrobu.
Toho lkaní! Dnešní klání nemá, páni, obdobu!

Ryzko moje, čelem vzad! Daleko je na náš hrad!
Dejme, oři, sbohem hoři; jistě moří tě už hlad!
Do daleka leť jak ďas! Žlab tě čeká a mě zas
zbožný abbé, který škrábe ta svá "á", "bé" celý čas.
Skládá mi ti latinsky můj běh žití hrdinský.
Objednaná jedna strana přijde pána na rýnský.
Nechť rab z davu od kamen šíří slávu jména Maine!
Dám mu kabát; nač má škrábat ručka hrabat pergamen?

S pozdravem
NevinnýVáš šílený andělNevinný

Starý článek - Zlatá bula sicilská

8. prosince 2012 v 18:34 | marťanky
ZLATÁ BULA SICILSKÁ
Jak všichni my, pěčliví žáci O:-), víme z dějepisu 26. září 1212 byla do rukou Přemysla Otakara I. vydána Zlatá bula sicilská.
Od tohoto data uplynulo již 800 let a mě strašně zajímalo, proč se neslaví její vydání stejně jako Den české státnosti. Tak jsem se rozhodla najít její znění a shrnout je zde pro ty, co neví o čem je konkrétně řeč (mezi ty jsem patřila i já) .
Obsahuje zproštění povinností vůči Svaté říši římské a o vnitřní nezávislosti české země.
O zlaté bule sicilské se učíme jako o 1.přiznání české dědičné královské hodnosti, ale skutečnost je trochu jiná.. Pasáž o dědicích zmiňuje už privilegium z roku 1158 pro krále Vladislava II. Zlatá bula sicilská slibovala nezávislost čs. státu a zároveň jeho začleněním do Sv.říše římské nabízela českým panovníkům- jako říšským knížatům možnost zahraniční politiky. Význam listin se ještě zvýšil v 19. století, kdy údajně sloužila jako důkaz o historickém právu Čechů na vlastní státnost. Zde je citace slov historika pana dr. Vlastimila Vondrušky:
"Bula znamená samostatnost a nezávislost naší země. Umožnuje nám pohybovat se v evropském prostoru, ale abychom byli suverénní. Přijde mi, že tím, že ji neslavíme, se jaksi bojíme říct, že Češi v minulosti byli silný nezávislý hrdý národ, který měl své tradice. Že jsme byli ochotní prolévat krev, abychom je udrželi. A teď najednou přijímáme tradice nové. Zlatá bula sicilská je o tom, že hájíme své národní zájmy. Hájíme je proti všem a naprosto nesmiřitelně, ale současně se podílíme na evropském dění."
Tak co myslíte?? Měli bychom ji oslavit tak, jako všechny vjímečné svátky?? Měli bychom ukázat, že jsme stále silný, hrdý a samostatný národ, jako byli naši předci??

Výstava listin v Národním archivu
Dne 27. září 2012 jsem se byly podívat na výstavě Zlaté buly sicilské v Národním archivu na Chodovci. Před archivem byla až "překvapivě" velká fronta (i když na Eiffelovu věž to nemá) :-).
Byly jsme udiveny počtem lidí zajímajících se o historii a konkrétně o Zlatou bulu sicilskou.
Osvěžení z dějepisu- Zlatá bula sicilská nemá kupodivu nic společného s očními bulvami!!
Čekalo nás čtyřhodinové čekání na vstup do archivu a pak ještě čtvrt hodiny na vstup do komůrky s uloženými dokumenty.
Popravdě řečeno, byly jsme trochu zklamané touto výstavou, neboť jsme očekávaly něco významově zajímavého. Jediný poznatek nakonec byl jen ten, že jsme viděly ony vzácné listiny s pečetí krále Fridricha II. Také bychom rády přivítaly, kdybychom měly na prohlídku listin více času ne jen 5 minut, ale vzhledem k čekajícím návštěvníkům to chápeme.. ;-)
 
 

Reklama