Zajímavosti a názory

Droga jménem Krokodýl

2. října 2013 v 18:15 | anne_marťanka

Droga zvaná Krokodýl

Na internetu se objevily první zprávy burcující na poplach proti droze jménem "Krokodýl", která dodnes byla raritou v Rusku, ale v současnosti se šíří i za jeho hranice- a dorazila i k nám.
Tak nejprve pár informací...

Co to vlastně je?

Jako krokodýl je označována droga rozšířená hlavně v Rusku, kde mezi uživateli opioidů získala rychle velkou oblibu.
Účinnou látkou je desomorfin, (dříve jako náhražka morfinu v lékařství, protože se tím předcházelo některým špatným účinkům morfinu). Ten se získává redukcí kodeinu v lécích. Při výrobě drogy v podmínkách nelegálních amatérských laboratořích je však originální postup výroby, dá se říct, zestručněn do jednoho kroku, kdy při reakci kodeinu s fosforem a jódem vznikají kromě desomorfinu i další látky (například methyldesomorfin, dihydro-3,6-dideoxymorfin a morfinan-4,5-epoxy-3-ol).
A jako další složky drogy nabízené na černém trhu jsou udávány též benzín, ředidlo na barvy a kyselina chlorovodíková.

Historie, účinky a dostupnost

Poprvé se objevil roku 2002 na dálném východě a rychle se rozšířil do celého Ruska. Roku 2010 byl počet uživatelů odhadován na několik set tisíc až jeden milion.
Příčina tak rychlého rozšíření je jednoduchá: snadná dostupnost léků s obsahem kodeinu, které až do července 2012 byly v prodeji bez předpisu. Dávka krokodilu je proto levnější než stejná dávka heroinu.
Název "krokodil" je odvozen od jednoho z nežádoucích účinků, "kterým je rohovatění kůže v okolí vpichů a vytváření velkých šupin s následným odlupováním". V realitě se to pro amatéra jako jsem já přeloží do slov- uhnilá kůže, odlupující se maso a úplně odumřelé končetiny.
Takto vznikající rány se postupně rozšiřují a prohlubují, až nakonec dochází k obnažení kostí. Do ran vnikají infekce, které jsou častou příčinou smrti feťáků. Účinky podobné heroinu, ale trvání "transu" je kratší = větší potřeba drog.
Krokodil má drastický vliv na psychiku, mj nepříklad sklony k sebevražedám. Abstinence je velmi tvrdá a odvykání ještě těžší než u heroinu. Snadná dostupnost drog v Rusku spolu s nízkou cenou a bez prevence způsobuje, že Rusko patří k drogami nejzasaženějším společnostem.

Můj názor

Nechápu, jak vůbec někdo může fetovat a už vůbec nechápu, že se někdo zabývá vývojem stále horších a horších drog-
už jsme tu měli delfínka, modrou extázi, teď krokodýl.. Co bude příště?!?
Závisláci jsou vlasně chudáci, pro svou touhu se zabijí- nepřipomíná vám to s troškou ironie Shakespeara?
drogy tu byly od počátku, užívali je starověcí lékaři i městská smetánka pro pobavení, ale tohle už je nemorální a přesahuje to veškeré hranice.
Když se na to tak dívám vzpomínám si na jeden citát, který pronesl mně momentálně neznámý autor:

"Konec světa nikdy nebude- nemá proč být, protože lidstvo se nakonec vyhubí samo."

111. výročí školy Kladská

17. září 2013 v 16:23 | anne_marťanka

11. výročí školy Kladská

ZŠ Kladská s rozšířenou výukou jazyků, tak zní celý název této školy. Byla založena roku 1902 a v červenci 1903 proběhla kolaudace. 27. Září 1903 farář Msgn. Ferdinand Lehner vysvětil školní kapli sv. Prokopa.

Dle školní kroniky pravil mezi jiným: "Dobré vychování jest nejlepší a nejjistější poklad a nejkrásnější dědictví, jaké můžeme milým dětem odkázati. Musíme přiznati, že zdejší budovy školní jsou pravé paláce, na nejkrásnějších místech v obci stavěné a ze všech nejkrásnější je škola tato, která vévodí jako mocný hrad - v němž chováme nejcennější své poklady, děti - jakoby volala i do dálného okolí: Pohleďte sem, sousedé, jak my vychováváme své dítky! Škola ta zůstane příštím generacím pomníkem, který hlásati bude, že počátkem XX. Století vládli v obci zdější lidé osvícení, jimž - celému zastupitelstvu i všem ostatním činitelům - patří naše díky. "
Škola byla povolena vynesením c.k. zemské školní rady ze dne 13. Srpna 1903 č. 33197 z. š. r.
Zápis žactva byl vykonán 13. - 15. Září 1903 a bylo zapsáno 239 žáků. Školní rok byl zahájen dne 16.9.1903. Řídícím učitelem/ředitelem byl jmenován František Pavlík.

Tak je psáno ve školní kronice v úplně prvním zápisu kroniky, které jsou volně přístupné na internetových stránkách školy. Škola přežila 1.světovou válku
"Počali a ukončili jsme za veliké světové války. Když 26. července 1914 válka vypukla, zdálo se, že jí bude ohroženo pravidelné vyučování mládeže snad ve všech školách. Ale nade všemi nesnázemi šťastně zvítězil názor, že je svrchovaně žádoucno, aby právě v době války dělo se vyučování nerušeně. Jakkoli válka citelně dotkla se vinohradského školství zabráním dvou velkých škol Na Smetance a v Perunově ulici pro nemocnici, přece jen škola naše byla tak šťastna, že vyučování jen nepatrně došlo újmy."

A zajímavá poznámka, která žactvo základních škol zvláště potěší:

"Na základě výnosu c.k. školní rady zavedeno vyučování tak, že zachovány jsou všechny hodiny jako byly před 1.6.1916, ale jen po 45 minutách. Rada tyto návrhy neschválila a nařídila, aby byly hodiny po 60 minutách a přestávky dle školního řádu."

Za tu dobu se mnohé změnilo, škola vystřídala mnoho ředitelů, zmiňme tak alespoň současnou ředitelku Mgr. Kateřinu Vávrovou, která školu vede v péčí, láskou a ta pod jejíma rukama jen vzkétá.
Paní ředitelka vyhrála v loňském školním roce ocenění za nejlepšího ředitele školy, což si myslím, že je titul, který si právem zaslouží a 111. výročí školy to má jen a jen potvrdit.

Výročí se uskuteční 25. a 26. listopadu v příjemném prostředí Lucerny a ZŠ Kladské.

1. GALAVEČER V LUCERNĚ PONDĚLÍ 25.11.2013, 18:00 HOD
- vstupenky od 1.10.2013 v recepci školy (11:30 - 16:00), vkanceláři školy (7:45 - 11:30), v ředitelně školy (7:15 - 7:45), cena 100Kč
- při příchodu do Lucerny obdrží každý absolvent malý dárek
- k výročí bude vydán nový almanach (k zakoupení v Lucerně nebo ve škole)
- program večera: vystoupení žáků školy (nejmladších i nejstarších), vystoupení
významných absolventů školy, premiérová projekce nového filmu o škole
- po skončení programu prostor pro milá setkání nás všech - absolventů, učitelů,
přátel školy...
- prosíme společenský oděv

2. ŠKOLA KLADSKÁ OTEVŘENA PRO SVÉ ABSOLVENTY ÚTERÝ 26.11.2013, 9:00 - cca 20:00 HOD
- prostor pro prohlídku školy, komorní setkání s učiteli a spolužáky
- v prostorách školy bude výstava výtvarných prací absolventů - výtvarníků i současných žáků školy a výstava historických dokumentů (kroniky, fotografie..)
- dopoledne budou ve třídách žáci, kteří pro Vás budou mít připravený program
- odpoledne nebude probíhat výuka a bude zde prostor pro setkání i celých třídních
kolektivů
- občerstvení zajistí cateringová firma (možnost zakoupení občerstvení a nápojů)
- prezentace nového almanachu

Na tomto výročí se uskuteční setkání absolventů, pamětníků a přátel školy, kteří si přejí užít pěkný večer a zavzpomínat.
Určitě přijďte!
Výroční plakát

Umění z ledu a sněhu

4. února 2013 v 6:33 | marťanky
Sníh a led jsou věci pomíjívé, o čemž jsme se mohli předsvědčit právě letošní zimu, kdy před Vánoci byl bílo, o Vánocích podzim, po Vánocích opět bílo a dnes tu máme (málem) jaro S vyplazeným jazykem
I přesto si ale někteří lidé dokáží s tímto materiálem pohrát a vyrobit z toho věci, nad kterými nám mnohdy přechází zrak..
A já jsem se rozhodla vám ukázat věci, nad kterými přecházel zrak mě, ale jestli bude i vás, to se ještě uvidí..

Neuvěřitelná díla z ledu a sněhu - 18

Neuvěřitelná díla z ledu a sněhu - 1
I když jsem tomu nevěřila, toto dlo je opravdu celé stvořené z ledu a osvícené světly, které mu dodávají vzhled na obrázku.

Neuvěřitelná díla z ledu a sněhu - 1
Ahoj sněhový dědo, jak se máš?Smějící se
Neuvěřitelná díla z ledu a sněhu - 1
Sněhová Marylin Monroe, nesmrtelná bohyně filmového plátna..
Neuvěřitelná díla z ledu a sněhu - 1
že by busta Mrazíka?? :-)

Neuvěřitelná díla z ledu a sněhu - 1 Tvořící nadšenci nepolevují v práci... A tak to má být!
Neuvěřitelná díla z ledu a sněhu - 1
Nádherní titáni doby dávno ztracené...

Neuvěřitelná díla z ledu a sněhu - 1

Neuvěřitelná díla z ledu a sněhu - 1 Popelko, prosím, nastupte si, váš kočár z ledu čeká..

Neuvěřitelná díla z ledu a sněhu - 1 velký ledový blackberry

Neuvěřitelná díla z ledu a sněhu - 1známý čínský drak připravený k letu..

Neuvěřitelná díla z ledu a sněhu - 1
Mě si nevšímejte, já si tu jen tak sedím..

Neuvěřitelná díla z ledu a sněhu - 1podlě mě nejkrásnější mořský koník.. :-)

Neuvěřitelná díla z ledu a sněhu - 1
"Ice Big Apple" nebo-li ledový New York

Neuvěřitelná díla z ledu a sněhu - 1 bohyně neznámého původu...

Neuvěřitelná díla z ledu a sněhu - 1hvězdář..
Neuvěřitelná díla z ledu a sněhu - 1
Napodobenina mayské pyramidy..

Neuvěřitelná díla z ledu a sněhu - 1Dokonce i kudlanka nábožná získala své místo v této četné přehlídce umění- klobouk dolů před tím, kdo ji dělal!

Neuvěřitelná díla z ledu a sněhu - 1
Sníh i s ledem ustupuje a lidé pomalu tají..

Kafe, náš životabudič..

4. února 2013 v 6:08 | marťanky
Kafe, náš životabudič...
Já osobně kafe jako takové moc nemusím, protože pro svou chuť mi moc nechutná, zato ale miluji čaje a horké čokolády, grogy, horké ovoce.. Prostě se dá říct, že experimentuji, jak jen to jde.. Mrkající
Má nejoblíbenější je, dá se říct, zřejmě ta čokoláda a podle toho, jaká je její kvalita si vybírám oblíbenou kavárnu..
PS: hledám už dva roky a ještě jsem ji nenašla.. nechcete mi nějakou doporučit??Překvapený

Každopádně pro "kafovače", jako je má mamka a jiné milovníky kafe sem vkládám tento důkaz, že lidská tvořivost nezná mezí.. Jen se pokochejte Úžasný

Kdo taky miluje kafe? :)
nic moc, prostě srdce no..Mrkající
květina se mi zalíbila.. jako taková je krásně vyvážená i dobře udělaná..
opička..Usmívající se
saturn v kávě- dobrou chuť!
dokonce i na micince si můžete pochutnat..

Pro dnešek to ještě nebylo všechno, ale o kávě už ano. Zajímaly by mě vaše názory, a tak piště do komentářů, zda se vám to líbilo a co si myslíte o pití kávy.Mrkající
NevinnýVáš šílený andělNevinný

pochoutka i podívání..

23. ledna 2013 v 1:01 | marťanky
Tak z tohoto byla alespoň u mě láska na první pohled..
Teď ještě zjistit recept a můžeme hodovat.. Brzy se vám ho sem pokusím vložit! MrkajícíÚžasný
ethereally smooth hummus
Váš šílený andělNevinný

Legenda o usínání

7. ledna 2013 v 18:27 | ♔ ℓα ℳarionette

~ to mě nikdy nenapadlo... ale zní to celkem věrohodně. ale kdo ví ;D Věříte na takové legendy ?

Zajímavost o česku

8. prosince 2012 v 18:29 | marťanky
Žebříček zemí
Dne 29.11. 2012 jsem narazila na jednu zajímavost-
Týdeník zveřejnil týdeník "The Economist" žebříček zemí, kde je v roce 2013 nejlepší se narodit. Jak všichni vidíte, zvítězilo Švýcarsko, zato USA se kupodivu propadly. Spojené státy v této soutěži získaly zlatou medaili v roce 1988 a o to je pro ně toto umístění horší.
Švýcaři budou mít podle žebříčku v roce 2013 nejšťastnější a nejspokojenější život ve smyslu bohatství, zdraví a důvěry v úřady a veřejné společnosti. Do TOP5 se vešly ještě Austrálie, Norsko, Švédsko a Dánsko.
The Economist dal pořadí dohromady podle celkem 11ti různých ukazatelů. Jednalo se o data z průzkumů, jak se lidé v uvedených zemích cítí, i o data týkající se kriminality, stavu ekonomiky, příjmu na hlavu, fungování veřejných společností a firem, zdraví nebo rodinného života. Kvalita života v České republice si vysloužila 28. místo, což není zas tak strašné, když vezmeme v úvahu, že těsně před námi skončily Francie s Británií a teplejší státy jako Řecko, Španělsko nebo Portugalsko, kam se většinou jezdí na dovolené, až za námi.
No, co si myslíte? Mělo by Česko šanci na lepší umístění??
 
 

Reklama